Мултиплаерски събития по Arts4All

През последните месеци на проекта Arts4All във всички 4 партньорски страни се проведоха мултиплаерски събития, които представиха проекта и неговите резултати и продукти пред широка професионална аудитория. На събитията бяха поканени различни експерти от социалния сектор и сферата на изкуствата и образованието (социални работници, учители, преподаватели, студенти, художници и др.). Друга целева група бяха заинтересованите страни от местните и националните мрежи на партньорските организации, които са важни за разпространението и устойчивостта на резултатите от проекта. Освен представянето на резултатите, събитията имаха за цел да разпространят  в дългосрочен план приложението на създадените продукти – учебната програма Arst4All с включените три модула, както и приложението за смартфони, базирано на платформата за дигитално обучение.


Проведоха се общо 5 мултиплаерски събития в страните партньори.