Deprecated: Creation of dynamic property CLPlugins_Options::$clplugins_options is deprecated in /html/arts-4-all.eu/wp-content/plugins/cl-wp-plugins/core/options.php on line 72
Пилотиране на платформата за дигитално обучение/мобилно приложение Arts4All - arts-4-all.eu

Пилотиране на платформата за дигитално обучение/мобилно приложение Arts4All

Един от заложените елементи в проекта Arts4All беше пилотирането с целевата група от млади хора във всички партньорски страни. По време на тази пилотна фаза успяхме да проверим дали всички езикови версии са завършени и разбираеми, дали всички функции и линкове в платформата работят правилно и, разбира се, дали младежите харесват предложеното съдържание (избор на теми, упражнения и оформление). Във специален въпросник участниците дадоха обратна връзка по тези въпроси, която в последствие бе разгледана от партньорите. Като цяло участниците бяха много доволни от платформата за електронно обучение и дадоха само няколко дребни предложения за подобрение и индикации за неизправности, които след това бяха взети предвид при окончателното оптимизиране на платформата. Проведени са общо 4 пилотни сесии в страните партньори с общо 59 участници. Платформата за дигитално обучение е в основата на мобилното приложение за смартфони Arts4All.