2-ра транснационална среща по проекта Arts4All в Атина (19/20 юли 2022 г.)

След дълъг период на ограниченията на Corona, по време на който стартовата среща и всякакъв обмен бяха възможни само онлайн, партньорите по проекта се срещнаха лично за първи път на 2-рата среща по проекта в Атина. Това означаваше, че двудневната среща за първи път предложи и възможността да се опознаят лично извън дневния ред.

Важни теми на срещата бяха обменът на мнения относно развитието на проекта (постигане на целите, график, управление на проекта); състоянието на работата по учебната програма Arts4All и по-нататъшните стъпки към нейното завършване; първите стъпки към разработването на мобилния инструмент, базиран на онлайн платформа за обучение, и актуализирането на графика с разпределението на задачите между партньорите.  Всички партньори бяха много доволни от резултатите от срещата и особено приветстваха личната среща на партньорите по проекта.