3-та транснационална среща по проекта Arts4All в Дюрен (19/20 април 2023 г.)

В заключителната фаза на проекта, третата и последна среща по проекта се проведе на 19 и 20 април в Дюрен / Германия. Тази среща беше свързана с Международната конференция / Multipliers, която също се проведе на 19 април в Дюрен с участието на всички партньори по проекта.

Към края на проекта партньорите направиха преглед на успешното протичане на проекта и се договориха за оставащите задачи и работни пакети. Като цяло партньорите обобщиха, че всички цели и резултати на проекта са били успешно изпълнени. Те включват по-специално учебната програма Arts4All и мобилния инструмент (базиран на онлайн платформа за обучение) с неговите отворени значки.

Други важни теми, обсъдени по време на срещата, бяха мултиплициращите събития в страните партньори, пилотното прилагане на онлайн платформата за обучение и подготовката на окончателния доклад за Arts4All.  Всички партньори бяха много доволни от резултатите от срещата и заключиха, че проектът е много успешен, въпреки че Корона повлия на началото и първите стъпки на проекта.