Διεθνές Συνέδριο Arts4All & Multiplier Event στην Düren/ Γερμανία

Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του έργου Arts4All, στις 19 Απριλίου2023, πραγματοποιήθηκε το αναμενόμενο διεθνές συνέδριο, σε συνδυασμόμε μια τοπική εκδήλωση προκειμένου να παρουσιαστεί το έργο στο κοινόκαι να ενημερώσει για τα αποτελέσματά του συνολικά. Ο επικεφαλήςεταίρος “Sozialwerk Dürener Christen” είχε προσκαλέσει εκπροσώπους καιαπό τους πέντε ευρωπαϊκούς οργανισμούς-εταίρους του έργου στην Dürenτης Γερμανίας!

Με την υποστήριξη διερμηνέων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οιεταίροι παρουσίασαν τους στόχους, τα αποτελέσματα και τα παραδοταίατου Arts4All σε ένα κοινό αποτελούμενο από εμπειρογνώμονες καιενδιαφερόμενα μέλη για τη διάδοση των αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερο σημείοαναφοράς ήταν 2 πρακτικές επιδείξεις από τις ενότητες “Μουσική” και”Εικαστικά” με μια μεγάλη ομάδα νέων συμμετεχόντων από προγράμματατου Sozialwerk Dürener Christen.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη καθώς και οι συμμετέχοντες εντυπωσιάστηκαν απότις δυνατότητες υλοποίησης απλών και αποτελεσματικών ασκήσεων. Οι ενότητες είναι διαθέσιμες δωρεάν στον ιστότοπο του έργου https://arts-4-all.eu/ για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική εφαρμογή τηςηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και θα είναι επίσης προσβάσιμη μέσωτης ιστοσελίδας στο τέλος του έργου.