3η Διακρατική Συνάντηση του έργου Arts4All στο Düren (19/20 Απριλίου 2023)

Στην τελική φάση του έργου, η τρίτη και τελευταία συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Απριλίου στο Düren, στη Γερμανία. Η συνάντηση αυτή συνδέθηκε με το Διεθνές Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε επίσης στις 19 Απριλίου στο Düren με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου.

Προς το τέλος του έργου, οι εταίροι έκαναν μια ανασκόπηση της επιτυχημένης πορείας του έργου και συμφώνησαν για τα εναπομείναντα καθήκοντα και πακέτα εργασίας. Συνολικά, οι εταίροι συνόψισαν ότι όλοι οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Σε αυτά περιλαμβάνονταν ιδίως το πρόγραμμα σπουδών Arts4All και το κινητό εργαλείο (βασισμένο σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης) με τα Open Badges.

Άλλα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις στις χώρες εταίρους, η πιλοτική εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης και η προετοιμασία της τελικής έκθεσης του Arts4All.  Όλοι οι εταίροι ήταν πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της συνάντησης και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το έργο ήταν πολύ επιτυχημένο, παρόλο που η Corona επηρέασε την έναρξη και τα πρώτα βήματα του έργου.