4ο Δελτίο Ενημέρωσης

Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος μετά από 2 χρόνια συνεργασίας
-Παρουσίαση αποτελεσμάτων-

“Arts4All – Η τέχνη ως μέσο κοινωνικής συνοχής στην ψηφιακή εποχή”: αυτό ήταν τοσύνθημα και η ιδέα με τα οποία 6 οργανισμοί από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα,Κύπρος, Βουλγαρία) ξεκίνησαν το έργο “Arts4All” πριν από 2 χρόνια.
Παρόλο που η έναρξη του έργου περιπλέχθηκε από τους περιορισμούς του COVID και ηπρώτη σημαντική εναρκτήρια συνάντηση μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνοδιαδικτυακά, το πρώτο ορόσημο του έργου επιτεύχθηκε σύντομα και το πρόγραμμασπουδών με τις τρεις καλλιτεχνικές ενότητες “Εικαστικά”, “Μουσική” και “Θέατρο” έγινεελεύθερα προσβάσιμο στον ιστότοπο Arts4All.
Στη συνέχεια του έργου, οι εταίροι συναντήθηκαν για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωποστην Αθήνα. Εκεί αναπτύχθηκε περαιτέρω η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (διαθέσιμηκαι ως εφαρμογή/app).
Στην τελευταία φάση του έργου, όλοι οι εταίροι έκαναν πιλοτική δοκιμή της πλατφόρμας μεομάδες νέων στις χώρες τους και χρησιμοποίησαν τα αποτελέσματα για να προβούν σετελικές βελτιώσεις του διαδικτυακού εργαλείου.
Το πρόγραμμα σπουδών με μια σχετική εισαγωγή και ένα εγχειρίδιο χρήσης είναι πλέονπροσβάσιμα στον ιστότοπο Arts4All https://arts-4-all.eu/ σε 4 γλώσσες. Όλα τα προϊόνταμπορούν να μεταφορτωθούν και να χρησιμοποιηθούν δωρεάν. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικήςμάθησης θα είναι προσβάσιμη τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια, πολλαπλασιάζονταςέτσι τον δυνητικό αντίκτυπο που προσπάθησε να δημιουργήσει το έργο.
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου, η κοινοπραξία του έργου θα ήθελε να ευχαριστήσειθερμά όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και τους/τιςυποστηρικτές/τριες που συνέβαλαν στην υλοποίησή του! Εγγραφείτε στην πλατφόρμα, μείνετε σεεπαφή και βάλτε τις τέχνες στην καθημερινότητά σας!