3η Διακρατική Συνάντηση του έργου Arts4All στο Düren (19/20 Απριλίου 2023)

Στην τελική φάση του έργου, η τρίτη και τελευταία συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Απριλίου στο Düren, στη Γερμανία. Η συνάντηση αυτή συνδέθηκε με το Διεθνές Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε επίσης στις 19 Απριλίου στο Düren με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου.

Προς το τέλος του έργου, οι εταίροι έκαναν μια ανασκόπηση της επιτυχημένης πορείας του έργου και συμφώνησαν για τα εναπομείναντα καθήκοντα και πακέτα εργασίας. Συνολικά, οι εταίροι συνόψισαν ότι όλοι οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Σε αυτά περιλαμβάνονταν ιδίως το πρόγραμμα σπουδών Arts4All και το κινητό εργαλείο (βασισμένο σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης) με τα Open Badges.

Άλλα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις στις χώρες εταίρους, η πιλοτική εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης και η προετοιμασία της τελικής έκθεσης του Arts4All.  Όλοι οι εταίροι ήταν πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της συνάντησης και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το έργο ήταν πολύ επιτυχημένο, παρόλο που η Corona επηρέασε την έναρξη και τα πρώτα βήματα του έργου.

2η Διακρατική Συνάντηση του έργου Arts4All στην Αθήνα (19/20 Ιουλίου 2022)

Μετά από μια μακρά περίοδο περιορισμών της λόγω του κορωνοϊού, όπου η εναρκτήρια συνάντηση και οποιαδήποτε αλληλεπίδραση ήταν δυνατή μόνο μέσω διαδικτύου, οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν για πρώτη φορά αυτοπροσώπως στη 2η συνάντηση του έργου στην Αθήνα. Η διήμερη συνάντηση προσέφερε επίσης την ευκαιρία για πρώτη φορά να γνωριστούν προσωπικά εκτός ημερήσιας διάταξης.

Σημαντικά θέματα της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εξέλιξη του έργου (επίτευξη των στόχων, χρονοδιάγραμμα, διαχείριση του έργου)- η κατάσταση των εργασιών για το πρόγραμμα σπουδών Arts4All και τα περαιτέρω βήματα προς την ολοκλήρωσή του- τα πρώτα βήματα προς την ανάπτυξη του κινητού εργαλείου που βασίζεται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης και η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος με την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των εταίρων.  Όλοι οι εταίροι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της συνάντησης και χαιρέτισαν ιδιαίτερα την προσωπική συνάντηση των εταίρων του έργου.

Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο. Λόγω των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας, η συνεδρίαση αναβλήθηκε αρκετές φορές, με την ελπίδα ότι θα ήταν εφικτό να συναντηθούμε από κοντά. Δυστυχώς, δεδομένης της μη βελτίωσης των συνθηκών του κορονοϊου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά διαδικτυακά στις 27 Αυγούστου 2021.

Η συνάντηση του έργου χρησιμοποιήθηκε για την επιβεβαίωση των πλαισίων έρευνας, τη διασφάλιση της ποιότητας εργασίας, της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η συνάντηση αυτή αξιοποιήθηκε επίσης για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εταίροι κατανοούν σαφώς το ρόλο και τη λειτουργία τους στο έργο και ότι συμφωνούν σχετικά με τις αρμοδιότητες τους, ανάμεσα σε άλλα και η υποβολή εκθέσεων και καταγραφής.