Εκδηλώσεις/Δραστηριότητες

Διεθνές Συνέδριο Arts4All & Multiplier Event στην Düren/ Γερμανία

Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του έργου Arts4All, στις 19 Απριλίου2023, πραγματοποιήθηκε το αναμενόμενο διεθνές συνέδριο, σε συνδυασμόμε μια τοπική εκδήλωση προκειμένου να παρουσιαστεί το έργο στο κοινόκαι να ενημερώσει για τα αποτελέσματά του συνολικά.

Read More »