Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο. Λόγω των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας, η συνεδρίαση αναβλήθηκε αρκετές φορές, με την ελπίδα ότι θα ήταν εφικτό να συναντηθούμε από κοντά. Δυστυχώς, δεδομένης της μη βελτίωσης των συνθηκών του κορονοϊου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά διαδικτυακά στις 27 Αυγούστου 2021.

Η συνάντηση του έργου χρησιμοποιήθηκε για την επιβεβαίωση των πλαισίων έρευνας, τη διασφάλιση της ποιότητας εργασίας, της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η συνάντηση αυτή αξιοποιήθηκε επίσης για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εταίροι κατανοούν σαφώς το ρόλο και τη λειτουργία τους στο έργο και ότι συμφωνούν σχετικά με τις αρμοδιότητες τους, ανάμεσα σε άλλα και η υποβολή εκθέσεων και καταγραφής.