Newsletter #1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η πανδημία COVID επέφερε δραματικές αλλαγές στην κοινωνία- ειδικά η εκπαίδευση έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να τροποποιήσουν δραστικά τις παιδαγωγικές τους μεθόδους προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνεχή πρόσβαση στην εκπαίδευση. Δυστυχώς αυτό επιδείνωσε τις επιπτώσεις της  ανισότητας, αναδεικνύοντας την έλλειψη πρόσβασης και τεχνογνωσίας σε βασικά ψηφιακά εργαλεία για τη διαδικτυακή μάθηση για μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες ( φορητός υπολογιστής/διαδίκτυο/χρήση τεχνολογικών εργαλείων κ.λπ.).

Το σχέδιό μας,  Arts4All,  βασίζεται σε έρευνες που δείχνουν ότι οι τέχνες του θεάματος μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες, ένα δημιουργικό περιβάλλον για την  εξερεύνηση και την  έκφραση των ταυτοτήτων, για την  αντιμετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ παράλληλα προωθούν την  ενσωμάτωση στην κουλτούρα και την  κοινωνία- οι τέχνες έχουν ευνοϊκά αποτελέσματα για τους νέους, όπως η αντιμετώπιση των διακρίσεων, η ελάφρυνση του κοινωνικού αποκλεισμού και η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Ως εκ τούτου, το έργο Arts4All  θα υιοθετήσει μια ενσωματωμένη καλλιτεχνική παιδαγωγική προσέγγιση για την  ενίσχυση της  χρήσης των τεχνών με σκοπό την  κοινωνική ένταξη, χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα. Δεδομένου του αρνητικού αντίκτυπου του ψηφιακού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές, στοχεύουμε να συμβάλουμε σε μια συνεχός αναπτυσσόμενη ανθολογία ψηφιακών εργαλείων και να συνδυάσουμε τη δημιουργική καλλιτεχνική μάθηση με την  εξ αποστάσεως μάθηση, για την  προώθηση της  κοινωνικής

ένταξης και ενσωμάτωσης, μέσω μιας καινοτόμου εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους μας επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

 

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ…

Το πρόγραμμα σπουδών Arts4All

Οι ειδικοί στη μουσική, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα σπουδών που θα απευθύνεται σε εφήβους, και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, το οποίο θα ενσωματώνει τα τυπικά μαθησιακά περιβάλλοντα (σχολείο, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με φυσική παρουσία) με τα οικιακά περιβάλλοντα. Παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών θα αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο για να διασφαλιστεί η βαθιά κατανόηση και η ευκολία χρήσης για τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές τέχνης και τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας.

 

Η εφαρμογή Arts4All Mobile App και τα Open badges

Το πρόγραμμα σπουδών θα προσαρμοστεί σε μία δωρεάν, καινοτόμα εφαρμογή για κινητά, αποτέλεσμα έρευνας με επικεφαλής το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, έναν από τους εταίρους της κοινοπραξίας. Η εφαρμογή, εκτός από το ότι θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, θα παρέχει επίσης διαπολιτισμικές ευκαιρίες για την ανταλλαγή καλλιτεχνικών δημιουργιών μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να συγκεντρώνουν σήματα (badges) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή διαφόρων πιστοποιητικών, καθώς και εργαλεία δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκροές μας επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η αρχική μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 27 Αυγούστου 2021
και επικεντρώθηκε στον καθορισμό της ερευνητικής μεθοδολογίας, στην διασφάλιση ποιότητας, και της αξιολόγησης των τεχνολογικών πτυχών και των τεχνολογικών πλαισίων για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η συνάντηση αυτή χρησιμοποιήθηκε επίσης για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εταίροι κατανόησαν με σαφήνεια τον ρόλο και τη λειτουργία τους στο έργο και ότι οι αρμοδιότητες αναφοράς και καταγραφής έχουν καθοριστεί και συμφωνηθεί.

ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ…

Δεδομένου ότι το έργο μας αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης μέσω μιας καινοτόμου εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που απευθύνεται σε εφήβους, υλοποιήσαμε μια ομάδα εστίασης για να καταγράψουμε τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων στους τομείς των τεχνών, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργασίας και της κοινονικής ένταξης. Η γνώμη των εμπειρογνωμόνων είναι κρίσιμη για εμάς ώστε να αναπτύξουμε μια φιλική προς τον χρήστη, ελκυστική και επιδραστική εφαρμογή που θα έχει τον μεγαλύτερο πιθανό αντίκτυπο στους νέους. Όλοι οι εκπρόσωποι των χωρών διοργάνωσαν συζητήσεις σε ομάδες εστίασης- βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάλυσης των ευρημάτων και συνοψισμού των συμπερασμάτων.