За Arts4All

Изкуството като начин за социална интеграция в дигиталната ера

COVID пандемията доведе до драматични промени в цял свят. Ограниченията в социалните събития и дейности създадоха необходимост от алтернативни подходи, ускоряващи използването на технологии в ежедневието. Тази нова ситуация предразположи навлизането на много промени в секторите на изкуствата и творчеството, които бяха сред най-силно засегнатите.

Сферата на образованието също беше засегната от пандемията, тъй като преподавателите бяха помолени бързо да коригират цялата си педагогическа методология, използвайки изцяло дигитални средства и инструменти, а в същото време учениците трябваше да учат по този нов начин. Това беше още по-трудно за тези от тях, които имат по-малко възможности, тъй като те често нямаха средствата (лаптоп/таблет и т.н.) да се включат в тези онлайн уроци.

Добре известно е, че придобиването на умения, знания и разбиране в областта на дигиталната грамотност и изкуства има благоприятен ефект върху образованието на децата и върху тяхната социална интеграция.

Освен това съществуващите проучвания показват, че изкуствата предоставят на имигрантите нужното творческо пространство за изследване и изразяване на идентичността, за борба с дискриминацията и социалното изключване.

Като се има предвид горното, проектът Arts4All ще комбинира образованието по творчески изкуства с дистанционното обучение, за да насърчи социалното включване и интеграцията чрез иновативно мобилно приложение. В същото време педагози, учители по изкуства и младежки работници ще бъдат обучени в прилагането му, за да го използват в дейността си като включват нови технологии и иновативни практики и методики в образователния процес.

Проектът Arts4All ще възприеме интегриран педагогически подход в сферата на изкуствата, за да подобри използването им като начин за социално включване чрез дигитални средства.

Целите на проекта са да проучи нуждите и най-добрите практики в страните партньори за използване на изкуствата като инструмент за приобщаване, като същевременно развива синергията между организации, фокусирани върху социалното включване, и организации в културния и творческия сектор за разработване на нови методологии в образованието по изкуства. Друга цел е да предостави дигитален инструмент (мобилно приложение Arts4All) за учене чрез забавление, за чието използване ще бъдат обучени заинтересовани педагози, и да насърчи социалното приобщаване. И накрая, проектът цели да насърчи ефективността и значението на изкуствата за подпомагане на възстановяването на културните и творческите сектори, като същевременно промотира идеята за социално сближаване.

Целеви групи

Основните целеви групи на проекта ще бъдат млади хора, особено с мигрантски произход и/или с по-малко възможности, преподаватели, младежки работници, организации и лица в областта на миграцията, социалното включване, изкуството и обществеността.