Декларация за поверителност на данните

Вашата поверителност е важна за нас. Достъпът до вашите лични данни е предмет на строг контрол за сигурност и информацията няма да бъде използвана повторно за други цели.

Данни за идентификация

Вашите лични данни се събират и обработват само колкото е необходимо, за да получите отговор: име, фамилия, данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер, ако е необходимо да върнем обаждане), предпочитан език. В определени случаи държавата на пребиваване и гражданството също са задължителни.

Кой има достъп до вашата информация?

Само ограничен персонал от консорциума има достъп до вашите данни. Всички партньори подписаха договор, който законово ги обвързва да спазват приложимото законодателство за защита и обработка на лични данни, и по-конкретно с Регламент (ЕС) № 45/2001. Във връзка с нуждата ни от тези данни, за да докажем нашата дейност, те ще бъдат изпратени на Европейската комисия.

Достъп до вашите лични данни

Вие нямате директен достъп до данните, съхранявани на нашия сървър. Ако желаете да промените или изтриете личните си данни от нашия архив или искате да знаете какви лични данни се съхраняват от ваше име, моля, изпратете ни съобщение. Ще получите отговор в рамките на 15 работни дни.

Колко дълго се съхраняват вашите данни?

Всички получени и съхранявани лични данни се изтриват 10 години след края на проекта.

Как пазим и защитаваме вашата информация?

Събраните лични данни и цялата информация, свързана с гореспоменатата кореспонденция, се съхраняват на компютър на външния подизпълнител, както е описано по-горе, действащ като обработчик, който трябва да гарантира защитата и поверителността на данните, изисквани от Регламент (ЕС) 45/2001.

Информация за контакт

За повече информация, моля свържете се с координатора на проекта.