Партньори

Координатор

Sozialwerk Dürener Christen е регистрирана организация с нестопанска цел, основана през 1985 г., за да подпомага професионалната, социална и индивидуална интеграция на младите хора в неравностойно положение в района на гр. Дюрен. В момента асоциацията изпълнява близо 25 проекта и предлага услуги в областта на професионалното обучение и подготовка, образованието, консултирането, както и помощ при миграция. Други области на дейност за Sozialwerk Dürener Christen са извънболничната помощ и подпомогнатото живеене.

Sozialwerk Dürener Christen
Annaplatz 1-3
52349 Düren
Germany

Mail: willkommen@sozialwerk-dueren.de

Website: www.sozialwerk-dueren.de

contact Josef Loup: j.loup@sozialwerk-dueren.de

Партньори в проекта

Sistema Cyprus е програма за социално-музикален оркестър и хор, създадена през 2018 г. Sistema Cyprus предлага музикално образование за деца и млади хора в Кипър, включително мигранти, бежанци и младежи с по-малко възможности, и гарантира, че тези групи са уважавани, признати и включени в обществото.

Website: www.sistemacyprus.com

Facebook: https://www.facebook.com/SistemaCyprus

Instagram: https://www.instagram.com/sistemacyprus/

YouTube: https://www.youtube.com/c/SistemaCyprus/featured

The Advisory Center for the Support of the Family (SIKESO) е създаден през 2007 г. с цел предоставяне на консултации и насоки на лица, групи и семейства в нужда и с по-малко възможности. SIKESO, използвайки опита на учените, които съставляват неговия управителен съвет, и широката си мрежа от сътрудници, управлява Център за консултации, като в същото време изпълнява проекти на местно, национално и европейско ниво в сътрудничество с неправителствени организации, местни власти, асоциации и правителствени ведомства. Сред приоритетите на Консултативният център за подкрепа на семейството са защитата на правата на детето, насърчаването на равенството между половете, противопоставянето на насилието, основано на пола, и овластяването на младите хора.

Website: www.sikeso.com

Facebook: https://www.facebook.com/SIKESOCY

Email: sikeso@cytanet.com.cy

The Advisory Center for the Support of the Family (SIKESO) е създаден през 2007 г. с цел предоставяне на консултации и насоки на лица, групи и семейства в нужда и с по-малко възможности. SIKESO, използвайки опита на учените, които съставляват неговия управителен съвет, и широката си мрежа от сътрудници, управлява Център за консултации, като в същото време изпълнява проекти на местно, национално и европейско ниво в сътрудничество с неправителствени организации, местни власти, асоциации и правителствени ведомства. Сред приоритетите на Консултативният център за подкрепа на семейството са защитата на правата на детето, насърчаването на равенството между половете, противопоставянето на насилието, основано на пола, и овластяването на младите хора.

Website: https://csicy.com

Facebook: Center for Social Innovation – CSI – Αρχική σελίδα | Facebook

Email: info@csicy.com

Helping Hand е неправителствена организация с нестопанска цел, която има за цел насърчаването на правата на човека, социалното включване чрез образование, обучението и развитието на общностно ниво.

Основните области на нашия опит включват образование, защита на правата на човека, научни изследвания, социално развитие и благосъстояние. Организацията предоставя образование и обучение по широк спектър от предмети, насочени към повишаване на квалификацията, разпространение на демократични идеи и овластяване и включване на уязвимите групи. Организацията провежда кампании за повишаване на осведомеността и разработва национални и международни проекти, финансирани от ЕС, в областта на образованието и обучението, социалното включване и правата на човека, активното гражданство, младежта и околната среда. Helping Hand предлага услуги, свързани с разработването, инсталирането и внедряването на системи за управление на електронно обучение и виртуални среди за обучение.

Website: http://helping-hand.work/

FB: https://www.facebook.com/Helping-Hand-101652767872439

Сдружение „Възможности без граници“ (България) е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за насърчаване на неформалното образование и създаване на възможности за социални и творчески умения у младите хора.

Организацията има богат опит в разработването и реализирането на проекти офлайн и онлайн по теми, свързани с правата на човека, демокрацията, активното участие, равенството, екологията, младежката работа и др.

Website: www.infopass.eu

Facebook: https://www.facebook.com/InfiniteOpportunitiesAssociation

Instagram: https://www.instagram.com/ioahumanrights/

Tik-Tok: https://www.tiktok.com/@ioahumanrights