Транснационални срещи по проекта

Откриваща среща

Тази първа среща по план трябваше да се проведе в Кипър. Поради ограниченията от пандемията, срещата бе отложена няколко пъти с надеждата, че ще бъде

Прочетете още