Откриваща среща

Тази първа среща по план трябваше да се проведе в Кипър. Поради ограниченията от пандемията, срещата бе отложена няколко пъти с надеждата, че ще бъде възможно да се видим на живо. За съжаление, тъй като условията не се подобриха, срещата се проведе онлайн на 27 август 2021 г.

На нея обсъдихме различните проучвания за проекта, начините за осигуряване на качеството, добрите практики и технологични рамки за успешното му изпълнение. Използвахме тази среща също така, за да гарантираме, че всички партньори разбират ясно своята роля и функция в проекта, и, че отговорностите за отчитане и запис са добре описани и съгласувани.