Мултиплаерски събития по Arts4All

През последните месеци на проекта Arts4All във всички 4 партньорски страни се проведоха мултиплаерски събития, които представиха проекта и неговите резултати и продукти пред широка професионална аудитория. На събитията бяха поканени различни експерти от социалния сектор и сферата на изкуствата и образованието (социални работници, учители, преподаватели, студенти, художници и др.). Друга целева група бяха заинтересованите страни от местните и националните мрежи на партньорските организации, които са важни за разпространението и устойчивостта на резултатите от проекта. Освен представянето на резултатите, събитията имаха за цел да разпространят  в дългосрочен план приложението на създадените продукти – учебната програма Arst4All с включените три модула, както и приложението за смартфони, базирано на платформата за дигитално обучение.


Проведоха се общо 5 мултиплаерски събития в страните партньори.

Пилотиране на платформата за дигитално обучение/мобилно приложение Arts4All

Един от заложените елементи в проекта Arts4All беше пилотирането с целевата група от млади хора във всички партньорски страни. По време на тази пилотна фаза успяхме да проверим дали всички езикови версии са завършени и разбираеми, дали всички функции и линкове в платформата работят правилно и, разбира се, дали младежите харесват предложеното съдържание (избор на теми, упражнения и оформление). Във специален въпросник участниците дадоха обратна връзка по тези въпроси, която в последствие бе разгледана от партньорите. Като цяло участниците бяха много доволни от платформата за електронно обучение и дадоха само няколко дребни предложения за подобрение и индикации за неизправности, които след това бяха взети предвид при окончателното оптимизиране на платформата. Проведени са общо 4 пилотни сесии в страните партньори с общо 59 участници. Платформата за дигитално обучение е в основата на мобилното приложение за смартфони Arts4All.

Международна конференция Arts4All &Мултиплаерско събитие в Дюрен, Германия

Във финалната фаза на проекта Arts4All на 19 април 2023 г. се състояМеждународната конференция на проекта, съчетана с местнотомултиплаерско събитие. За да представи проекта пред общественосттаи да разпространи резултатите от него, водещият партньор SozialwerkDürener Christen покани представители на всички 5 европейскипартньорски организации в Дюрен, Германия! С подкрепата на симултантни преводачи партньорите представихацелите, резултатите и продуктите на проекта Arts4All пред експертнатааудитория и мултиплаери. Специален акцент бяха двете практическидемонстрации от модулите „Музика“ и „Визуални изкуства“ с голямагрупа млади участници от различни проекти на Sozialwerk DürenerChristen. Мултиплаерите и участниците бяха впечатлени от възможностите запросто и ефективно изпълнение на упражненията. Модулите от платформата са достъпни безплатно на сайта на проектаhttps://arts-4-all.eu/ за всички заинтересовани страни. В момента е в ход пилотирането на електронната платформа заобучение, която ще бъде достъпна и на уебсайта в края на проекта.