3-та транснационална среща по проекта Arts4All в Дюрен (19/20 април 2023 г.)

В заключителната фаза на проекта, третата и последна среща по проекта се проведе на 19 и 20 април в Дюрен / Германия. Тази среща беше свързана с Международната конференция / Multipliers, която също се проведе на 19 април в Дюрен с участието на всички партньори по проекта.

Към края на проекта партньорите направиха преглед на успешното протичане на проекта и се договориха за оставащите задачи и работни пакети. Като цяло партньорите обобщиха, че всички цели и резултати на проекта са били успешно изпълнени. Те включват по-специално учебната програма Arts4All и мобилния инструмент (базиран на онлайн платформа за обучение) с неговите отворени значки.

Други важни теми, обсъдени по време на срещата, бяха мултиплициращите събития в страните партньори, пилотното прилагане на онлайн платформата за обучение и подготовката на окончателния доклад за Arts4All.  Всички партньори бяха много доволни от резултатите от срещата и заключиха, че проектът е много успешен, въпреки че Корона повлия на началото и първите стъпки на проекта.

2-ра транснационална среща по проекта Arts4All в Атина (19/20 юли 2022 г.)

След дълъг период на ограниченията на Corona, по време на който стартовата среща и всякакъв обмен бяха възможни само онлайн, партньорите по проекта се срещнаха лично за първи път на 2-рата среща по проекта в Атина. Това означаваше, че двудневната среща за първи път предложи и възможността да се опознаят лично извън дневния ред.

Важни теми на срещата бяха обменът на мнения относно развитието на проекта (постигане на целите, график, управление на проекта); състоянието на работата по учебната програма Arts4All и по-нататъшните стъпки към нейното завършване; първите стъпки към разработването на мобилния инструмент, базиран на онлайн платформа за обучение, и актуализирането на графика с разпределението на задачите между партньорите.  Всички партньори бяха много доволни от резултатите от срещата и особено приветстваха личната среща на партньорите по проекта.

Откриваща среща

Тази първа среща по план трябваше да се проведе в Кипър. Поради ограниченията от пандемията, срещата бе отложена няколко пъти с надеждата, че ще бъде възможно да се видим на живо. За съжаление, тъй като условията не се подобриха, срещата се проведе онлайн на 27 август 2021 г.

На нея обсъдихме различните проучвания за проекта, начините за осигуряване на качеството, добрите практики и технологични рамки за успешното му изпълнение. Използвахме тази среща също така, за да гарантираме, че всички партньори разбират ясно своята роля и функция в проекта, и, че отговорностите за отчитане и запис са добре описани и съгласувани.