Newsletter #2

Учебната програма Arts4All
– централно постижение на проекта –

След фаза на интензивна разработка, партньорите по проекта успяхауспешно да завършат и представят учебната програма Arts4All!
Учебната програма със своите три модула „Музика”, „Театър” и „Визуални изкуства” е централен продукт на проекта. Тя формираосновата за социални работници, учители по изкуства, обучители и др.да прилагат арт модулите в практическата си работа, особено с младихора в неравностойно положение. Освен това модулите представляватосновата за изграждане на платформата за електронно обучение,която в момента се разработва от партньорите по проекта.
И трите модула са разделени на учебни единици (раздели) ипрактически упражнения (теми) за прилагане и преговор на наученото.За ефективната употреба на модулите, учебната програма е допълненас въведение в работата с модулите и наръчник за практическо йприложение.
Всички елементи на учебната програма вече са достъпни забезплатно изтегляне от уебсайта на проекта arts-4-all.eu за всеки,който се интересува от него.
Сърдечно каним всички заинтересовани лица да посетят нашияуебсайт и да изпробват модулите в своята практика.