Deprecated: Creation of dynamic property CLPlugins_Options::$clplugins_options is deprecated in /html/arts-4-all.eu/wp-content/plugins/cl-wp-plugins/core/options.php on line 72
Newsletter #3 - arts-4-all.eu

Newsletter #3

Международна конференция
Arts4All &Мултиплаерско събитие в Дюрен, Германия

Във финалната фаза на проекта Arts4All на 19 април 2023 г. се състояМеждународната конференция на проекта, съчетана с местнотомултиплаерско събитие. За да представи проекта пред общественосттаи да разпространи резултатите от него, водещият партньор SozialwerkDürener Christen покани представители на всички 5 европейскипартньорски организации в Дюрен, Германия!
С подкрепата на симултантни преводачи партньорите представихацелите, резултатите и продуктите на проекта Arts4All пред експертнатааудитория и мултиплаери. Специален акцент бяха двете практическидемонстрации от модулите „Музика“ и „Визуални изкуства“ с голямагрупа млади участници от различни проекти на Sozialwerk DürenerChristen.
Мултиплаерите и участниците бяха впечатлени от възможностите запросто и ефективно изпълнение на упражненията.
Модулите от платформата са достъпни безплатно на сайта на проектаhttps://arts-4-all.eu/ за всички заинтересовани страни.
В момента е в ход пилотирането на електронната платформа заобучение, която ще бъде достъпна и на уебсайта в края на проекта.