Newsletter #4

Успешен край на проекта Arts4All след 2 години сътрудничество
-Представяне на резултатите-

„Arts4All – Изкуството като средство за социално сближаване в дигиталната ера“:това беше идеята, събрала 6 организации от общо 4 европейски страни(Германия, Гърция, Кипър, България) и дала началото на проекта „Arts4All“ преди2 години.
Първият крайъгълен камък на проекта бе достигнат скоро след началото му,в ъпреки че стартът му бе допълнително възпрепятстван от COVID ограничениятапо това време и първата важна проектна среща успя да се състои само онлайн.Така учебната програма с три модула по изкуства, а именно: „Визуални изкуства“,„Музика“ и „Театър“, стана свободно достъпна на уебсайта Arts4All.
В следващата фаза на проекта партньорите се срещнаха за първи път лице влице в Атина. Там платформата за електронно обучение (предлага се и катомобилно приложение) беше доразвита.
В хода на проекта всички партньори пилотираха платформата с групи младежи всвоите страни и използваха резултатите, за да направят окончателни подобрениякъм онлайн инструмента.
Учебната програма със съответното въведение и ръководство за потребителя,както и достъпът към платформата за електронно обучение вече са достъпни науебсайта на Arts4All: https://arts-4-all.eu/ в 4 езикови версии. Всички продуктимогат да бъдат изтеглени и използвани безплатно. Платформата за електроннообучение ще бъде достъпна поне през следващите 5 години, по този начинумножавайки потенциалното въздействие, което проектът се опитва да създаде.
По повод успешния край на проекта, партньорите искат сърдечно да благодарятна всички участници, заинтересовани страни и поддръжници, коитоподпомогнаха Arts4All и се включиха в него. Регистрирайте се в платформата ипоканете изкуството в ежедневието си!